กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวฐิติมา อารีย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรภา ทองเงิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญารัตน์ เสียงเย็น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1