ปฐมวัย

นางสาวสุดาพร พัฒนงาม
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสตรีรัตน์ บุญทา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวกชพร บุญติด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสุดา ร่มรื่น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1