ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญประชุมผู้ปกครอง
เรียน ผู้ปกครองนักเรียน
ด้วยโรงเรียนวัดโป่ง กำหนดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับฟังคำชี้แจง
ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2563 ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน
รายละเอียดตามหนังสือแจ้ง
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,14:59   อ่าน 26 ครั้ง