ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดโป่ง
รับสมัคร วันที่ 3-12พฤษภาคม 2563  เวลา 08.30-15.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ
หลักฐานการสมัคร
1.สำเนาใบจบ ป.6(ปพ.1)
2.สำเนาใบสูติบัตร
3.สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน/พ่อ/แม่
4.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/พ่อ/แม่
5.ถ้าสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด ต้องเพิ่มสำเนาทะเบียนบ้านเช่าที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน(ไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่ในบ้านเช่า)
6.รูปถ่าย จำนวน 4 ใบ
การแต่งกาย
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างจากผู้สมัครอื่นประมาณ  1-2เมตร
สถานที่รับสมัคร
ห้องประชุมประเนิม ศิริรูป  ชั้น 1 อาคารมัธยมศึกษา
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2563,22:17   อ่าน 119 ครั้ง