ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 มิ.ย. 63 ถึง 21 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครอง
21 มี.ค. 63 ถึง 25 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1
06 มี.ค. 63 ถึง 10 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนชั้นป.1
28 ก.พ. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล
11 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็ก เทศบาลตำบลโป่ง
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียน
28 ธ.ค. 62 ถึง 05 ม.ค. 63 หยุดปีใหม่
โรงเรียนปิดทำการเรียนการสอนเทศกาลปีใหม่
วันที่ 28 ธันวาคม ถึง วันที่ 5 มกราคม 2563
เปิดเรียนปกติวันที่ 6 มกราคม 2563
27 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่นักเรียน
21 ธ.ค. 62 การเรียนการสอนชดเชย
24 ต.ค. 62 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
11 ต.ค. 62 ถึง 23 ต.ค. 62 ปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
10 ต.ค. 62 ประกาศผลการเรียน สนทนาศิษย์ลูก
03 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
20 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดโป่ง/ข้าราชการครู แต่งชุดข้าราชการสีกากี/พนักงานชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัดโป่ง