ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็ก เทศบาลตำบลโป่ง
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียน
28 ธ.ค. 62 ถึง 05 ม.ค. 63 หยุดปีใหม่
โรงเรียนปิดทำการเรียนการสอนเทศกาลปีใหม่
วันที่ 28 ธันวาคม ถึง วันที่ 5 มกราคม 2563
เปิดเรียนปกติวันที่ 6 มกราคม 2563
27 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่นักเรียน
21 ธ.ค. 62 การเรียนการสอนชดเชย
24 ต.ค. 62 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
11 ต.ค. 62 ถึง 23 ต.ค. 62 ปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
10 ต.ค. 62 ประกาศผลการเรียน สนทนาศิษย์ลูก
03 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
20 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดโป่ง/ข้าราชการครู แต่งชุดข้าราชการสีกากี/พนักงานชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัดโป่ง