ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ต.ค. 62 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
11 ต.ค. 62 ถึง 23 ต.ค. 62 ปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
10 ต.ค. 62 ประกาศผลการเรียน สนทนาศิษย์ลูก
03 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
20 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดโป่ง/ข้าราชการครู แต่งชุดข้าราชการสีกากี/พนักงานชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัดโป่ง